Vi är en ideell förening och verksamheten bygger på att föräldrarna är delaktiga i verksamheten och föreningen. Personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten.

Att vara förälder på förskolan Friskus innebär:

1. Vaktmästarvecka enligt rullande schema, ca 4 veckor/år

  • Återvinning
  • Sopa trappan och plattor
  • Gräsklippning och trimning
  • Lövräfsning
  • Snöskottning vid trappan och nödutgångar, ev sandning

2. Höst- och vårstädning

En gång per termin träffas vi familjer och storstädar och gör det fint på vår förskola. Barnen är med och vi brukar fika och grilla och har en trevlig arbetsdag tillsammans.

3. Vikarie, ca 1-2 gånger per termin

Vår personal har planeringsdag en dag per månad, då vi föräldrar ansvarar för verksamheten från klockan 8.00 till sista barnet har gått hem. Vi är tre familjer som ansvarar för en planeringsdag, schema på detta finns i hallen på förskolan. Den familj som står först på listan ansvarar för att planera dagen. Tänk på riktlinjerna kring ”3 ska bli 0”, ingen förälder får arbeta ensam med barnen under dagen. Om man inte kan den angivna dagen, ansvarar man själv för att byta med en annan familj. Enligt lag är den som driver en förskoleverksamhet skyldig att begära utdrag ur polisregistret för den som är verksam i förskolan, därmed ska alla föräldrar lämna in utdrag ur belastningsregistret.

4. Ansvarsområden

Förskolan Friskus bygger på att föräldrarna är aktiva. Vi har ett flertal grupper eller områden som kräver engagemang. Varje förälder anmäler sig till dessa utifrån intresse. Exempel på de ansvarsområden eller grupper som finns är; fixargrupp, presentgrupp, festgrupp, miljögrupp, brandskyddsansvarig, PR-ansvarig och förskolans styrelse.

Då vi driver en förskoleverksamhet och föräldrarna är delaktiga i verksamheten tycker vi att det är viktigt att varje förälder skriver under sekretessbestämmelser. Informationsbladet om sekretess i förskolan kommer från vår arbetsgivarorganisation, och delas ut vid förskolestart. Detta är samma bestämmelser som personalen skriver under när de börjar på förskolan.

Förskolan Friskus försöker stänga 2-3 veckor på sommaren, om det är möjligt. Information om vilka veckor man önskar stänga, sker i början av året.

5. TYRA-appen

Friskus använder TYRA-appen för att bla säkerställa GDPR, dokumentation, schema, som blogg och mycket mer! Läs mer om Tyra


Tillampningsbestammelser-2019-05-23