Den gröna flaggan på gården är det synliga beviset på att Friskus prioriterar miljöarbete och arbetar för en hållbar utveckling i den dagliga verksamheten. Grön Flagg är Sveriges största miljöutmärkelse som är anpassad för förskola och skola, den ordnas av stiftelsen Håll Sverige rent.

Vi varvar med att jobba med olika teman och just nu är det aktuella temat Klimat och Energi.
Än så länge är vi certifierade i fem områden av sex.

Klimat och energi

Våra mål med arbetet:
 1. Barnen ska ha en medvetenhet om att det finns olika miljömärkningar.
 2. Vi forskar kring hur djuren på olika sätt spar energi.
 3. Att uppmärksamma barnen på solenergins betydelse för allt levande.
 4. Att uppmärksamma barnen på väderskiftningar.
 5. Vi använder vår egen rörelseenergi för att lära känna våra kroppar.
Åtgärder för att nå upp till målen:
 1. Vi går till livsmedelsaffären för att leta efter olika miljömärkningar, samt väljer några miljösymboler, som vi förklarar mer ingående. Ett på förskolan återkommande mjukisdjur följer med barnen hem och letar efter miljömärkningar.
 2. Tillsammans med barnen använder vi olika sökmetoder, så som böcker, Internet, naturen, för att finna fakta.
 3. Vi gör olika experiment tillsammans med barnen. Till våren odlar vi potatis och morötter.
 4. Vi följer vädret och dess skiftningar genom att göra en väderkarta, mäter nederbörd och temperatur.
 5. Vi arrangerar Friskusruset. Vi har rörelsegympa utomhus varje vecka. Vi uppmuntrar och utmanar barnen till att röra på sig.

Närmiljö

Våra mål med arbetet:
 1. Vi ska skapa nya upplevelser på förskolans gård
 2. Barnen ska få bekanta sig med närmiljön utanför gården
 3. Vi ska studera djur i vår närmiljö
 4. Vi ska värna om vår närmiljö
 5. Vi ska följa vad som händer i vår närmiljö under de olika årstiderna
Åtgärder för att nå upp till målen:
 1. Föräldrar och barn skapar tillsammans en träbro till gården.
 2. Vi besöker platser såsom skogen, ån, kohagen, biblioteket, ett bageri, naturlekparken och friluftsgården.
 3. Vi upptäcker vilka stora och små djur som finns i vår närmiljö. tillsammans tar vi reda på fakta om de djur vi ser. Vi matar fåglar under vinterhalvåret
 4. Naturvett. Vi skräpar inte ner i vår natur. Vi är rädda om naturen. Vi plockar skräp och håller ordning i förskolans närmiljö.
 5. Vi tittar på olika träd och växter och följer årstidsväxlingarna. Vi pratar om vad det är för väder och vilka kläder som behövs. Vi ska utöka våra sångkort med sånger och ramsor om djur och natur.

Livsstil och hälsa

Våra mål med arbetet:
 1. Vara ute och röra på oss varje dag
 2. Att äta nyttigt
 3. Servera mer närproducerad mat
 4. Att vidga barnens värld så att de väljer lekar, lekkamrater och lekmaterial på ett mindre könsbundet sätt
 5. Förlägga måltider utomhus
Åtgärder för att nå upp till målen:
 1. Utevistelse varje dag, långpromenad och rörelselek en gång/veckan.
 2. Inga sötsaker vid födelsedagar, hemlagad fiberrik kost, osötade filer till frukost.
 3. Köpa varor från lokala ekologiska produkter.
 4. Visa respekt för varandra. Stärka barnen till att säga ifrån och sätta gränser.
 5. Att tillsammans laga mat ute vid grillplatsen.

Kretslopp

Våra mål med arbetet:
 1. Att kompostera förskolans avfall.
 2. Att återvinna glas, papper, plast och metall på förskolan och ge barnen insikt i att återvinna sorterat avfall.
 3. Att förskolan inte skall servera fisk som är rödlistad.
 4. Odling av ätbara växter.
 5. Gå på skräpplockarpromenader.
Åtgärder för att nå upp till målen:
 1. Föräldrarna har köpt in en varmkompost. Barn och personal ska kompostera matavfallet. Jorden som blir ska användas till odling.
 2. Tillsammans sorterar vi materialet som ska återvinnas. Vi besöker återvinningsstationen där barnen får slänga det sorterade avfallet.
 3. Kokerskan köper inte fisk som är rödlistad.
 4. Vi ska odla potatis, morötter och sockerärtor.
 5. Plocka skräp i naturen och sortera det.

Vattenresurser

Våra mål med arbetet:
 1. Vi ska konstruera ett vattenhjul och vattenrännor till förskolans gård.
 2. Vi ska utforska vattnets olika former, fast, flytande och gas.
 3. Vi ska undersöka och lära oss mer om vattnets kretslopp.
 4. Vi ska ta reda på vad som lever i vattnet?
 5. Vi ska vara rädda om vårt vatten och ta reda på var det finns vatten?
Åtgärder för att nå upp till målen:
 1. Föräldrar och barn skapar tillsammans ett vattenhjul och vattenrännor att ha på gården.
 2. Genom olika vattenexperiment får barnen bekanta sig med vattnets olika former.
 3. Vi gör ett ”minivattenkretslopp” att följa inomhus.
 4. Studera vattnet i vår närmiljö med hjälp av håvar och annan utrustning.
 5. Vatten ur ett globalt perspektiv, hur vatten används och varför vatten är viktigt.