Friskus arbetar aktivt enligt initiativet Tre ska bli noll. Förskolan Friskus är det första föräldrakooperativet i Sverige och den första förskolan i Jönköpings län som anslutit sig och blivit godkända enligt de riktlinjer och krav som krävs. Om dessa kan ni läsa här riktlinjer och policy

Vår personal arbetar dagligen med att utbilda våra barn i integritet och kroppsgränser. Detta sker såväl genom högläsning i anpassade barnböcker och litteratur, temadagar med bland annat ”Stop, min kropp!” samt respektingivande frågor från personal till barn – till exempel ”Vill du ha en kram?, Får jag byta din blöja?”. I den fysiska miljön har vi även satt in mindre fönster i dörrarna till toaletterna. Vidare tar styrelse i ansvar att utbilda personal när tillfälle ges. Vi är måna om att all vår personal är medveten om de olika symptom ett utsatt barn kan uppvisa.

Förskolan Friskus ska vara en så oattraktiv plats som möjligt för en pedofil. Nolltolerans råder! Sammanfattningsvis arbetar vi aktivt med att minimera möjligheter till övergrepp i tre olika områden: förändringar i den fysiska miljön, fortbildning av personal samt aktivt och vardagligt arbete där barnen lär sig om integritet. För tillfällen då föräldrar arbetar i verksamheten har vi tydliga riktlinjer om vad som gäller, bland annat skall öppning/stängning ske av två föräldrar från olika familjer. Även föräldrar lämnar in utdrag ur belastningsregistret en gång per läsår.

Bakgrund

Tre ska bli noll uppskattar att var tredje barn i en skolklass, lågt räknat, är utsatt för sexuella övergrepp. Där det finns barn finns det förövare. Initiativet Förskolebrevet uppmuntrar föräldrar att informera sina förskolor om det förebyggande, och viktiga, arbete förskolan och dess personal har i att lära våra barn om vad som är okej och vad som inte är det. Då 90% av förövarna är en nära anhörig till barnet är därför arbetet med att lära barnen om sin integritet och rättigheter. Att veta att man får säga ”Nej!”, även till mormor eller kusinen, avgörande viktigt. Vågar barnet säga nej till sin favoritfröken ökar det chanserna att hen vågar säga nej till andra personer.

Vår förhoppning är att fler förskolor får upp ögonen för Tre ska bli noll samt det viktiga arbetet som finns i att utbilda barn om sin integritet!

Informationshäfte

Tre ska bli noll